Zoek

Kwaliteit

Graag willen we extra benadrukken dat we kwaliteit leveren. Dat doen we onder andere door ons te toetsen aan meerdere  gedragscodes, beroepsprofielen en protocollen. Deze informatie dezen wij ook graag met u als bezoeker/klant.

WHO Gedragscode

 

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

 • borstvoeding beschermen en bevorderen
 • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
 • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd
Beroepsprofiel IBCLC

 

Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultants) is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 32.500 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 122 landen. (Hier vind je het beroepsprofiel)

Borstvoeding geven is een recht en moedermelk is de optimale voeding voor het jonge kind. Lactatiekundigen IBCLC begeleiden het proces van borstvoeding en lactatie en bieden zorg op maat. De relatie tussen moeder en kind staat centraal en lactatiekundigen scheppen voorwaarden om de keuzes van de moeder te verwezenlijken.

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Wij maken ons sterk voor ons vak en onze leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals, overheid en zorgverzekeraars.

 

Visie

Ieder kind heeft recht op borstvoeding en alle ouders hebben het recht op gezonde gezinsvorming. De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL staat voor de professionele inzet van lactatiekundigen IBCLC bij ouders en kinderen in deze levensfase.

Missie
 1. De NVL streeft ernaar om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor borstvoeding als norm;
  2. De lactatiekundige IBCLC is dé specialist voor professionele hoogkwalitatieve zorg bij borstvoeding;
  3. De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundige IBCLC die werkzaam zijn in verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving en streeft daarnaast naar multidisciplinaire samenwerking;
  4. Elk gezin krijgt op verzoek zorg van een lactatiekundige IBCLC. Deze inzet van de lactatiekundige IBCLC werkt preventief en kosteneffectief in de nationale gezondheidszorg.
Klachten

Klachten van de cliënt tijdens de zorgverlening worden door mij als lactatiekundige snel in behandeling genomen en afgehandeld. Wanneer wij, u als cliënt en ik als lactatiekundige er samen niet uit komen, kan de cliënt de klacht bij een externe partij neerleggen. Als zelfstandige lactatiekundige ben ik wettelijk verplicht om lid te zijn van een geschilleninstantie.

Daarom ben ik aangesloten bij Klachtenportaal ZORG.

 

 

Klacht

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

 • financiële geschillen
 • schending van de privacy
 • onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
 • onjuist of onvolledig advies
 • onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
 • gezondheidsschade voor moeder of kind
 • overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

Klachten moeten rechtstreeks richting mij als Lactatiekundige worden ingediend binnen drie maanden na de behandeling waarop de klacht van toepassing is. Komen we er om welke reden niet samen uit, dan kun je op onderstaande link je klacht  indienen.

https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/

Evaluatieformulier

Na de begeleiding van jou en je kleintje rondom de borstvoeding kan het zijn dat je misschien iets wilt delen. Daarvoor is dit evaluatieformulier. Het kan zijn dat er iets is waar we misschien beter even (telefonisch) contact over kunnen hebben. Dan zal ik vragen om telefonisch contact op een gegeven moment. Natuurlijk kan het ook zijn dat je blij bent met de begeleiding en dat wilt delen.